LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

CIC plus, a.s. od zahájení své činnosti jako pojišťovací makléř věnovala oblasti likvidace pojistných událostí odpovídající pozornost. Zkušený tým zprostředkovatelů zajistil pro své klienty komplexní služby při řešení všech druhů pojistných událostí v souladu s pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami a příslušnými zákony.

Od roku 2021, kdy se stala CIC plus, a.s. členem skupiny Broker Team a.s., zajišťuje komplexní služby likvidací pojistných událostí, specializované oddělení LPU.

Úspěšnost pojišťovacího makléře poznáte zejména tehdy, nastane-li pojistná událost na vašem majetku.

V CIC plus, a.s. si tuto skutečnost uvědomujeme a snažíme se konat tak, aby pojistná událost byla řešena rychle, důkladně a s co nejmenší administrativní náročností.

Profesionální a odborný servis pro soukromé osoby a firmy:

 • řešíme celý proces od nahlášení pojistné události
 • koordinujeme činnost vaší, znalce, pojišťovny, advokátní kanceláře
 • aktivně přebíráme veškerá jednání s pojišťovnou
 • zajišťujeme kompletní poradenské služby při likvidaci škod
 • škodnou událost a újmu řešíme ve vašem zájmu až k výplatě pojistného plnění v nejkratší možné době
 • rychle hlásíme nové škodní události
 • detailně sledujeme průběh řešené škody
 • zcela jednoduše zasíláme podklady k jednotlivým škodám
 • zajišťujeme technické prohlídky vzniklých škod (smluvní pojišťovny)

Výhody pro firmy:

 • zajistíme plnění v maximálně možné výši
 • individuální, osobní (empatický) přístup
 • analyzujeme příčiny škod s cílem optimalizovat pojistný program
 • pravidelně vyhodnocujeme škodní průběh
 • provádíme metodiku a školení v oblasti řešení škod

Přehled poboček: