Pojištění podnikatelů

 • pojištění majetku
 • pojištění technických rizik (stroje, elektronika)
 • pojištění přerušení provozu
 • pojištění odpovědnosti
 • pojištění odpovědnosti dopravce, zasilatele
 • pojištění profesní odpovědnosti
 • pojištění přepravy vlastních věcí
 • stavebně-montážní pojištění
 • pojištění vozidel
 • pojištění lodí, letadel (včetně bezpilotních)
 • pojištění pro případ úpadku pracovní agentury
 • pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře
 • pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti
 • pojištění bankovních rizik, finančních rizik, zpronevěry
 • pojištění kontaminace výrobků a stažení výrobku z trhu
 • pojištění pohledávek
 • pojištění software
 • pojištění ekologické újmy a environmentálních rizik
 • pojištění celního dluhu
 • pojištění právní ochrany
 • pojištění výstav
 • pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

Přehled poboček: